Pokládka masivních parket

Masivní parkety jsou nejlepší investicí do budnoucna, a to především z důvodů svých tepelně-izolačních schopností a

mnohaleté životnosti. U parket je možné provést dokonalou obnovu renovací  po mnoha letech.

 

Postup prací u pokládky masivních parket:

Pokládka parket se provádí celoplošným lepením k podkladu. Následuje povrchová úprava broušením.

Poslední fází je lakování, olejování nebo moření.